Endringer i fullcert ordning

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.

 

RS vedtok i sak 5 d):

«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»
 
Ønsker du å lese protokollen i sin helhet finner du den HER.
 
Vi ber om at dette vedtaket gjøres kjent for klubbens medlemmer, avdelinger og komiteer.

 

 

JANNE GREGERSEN
Fung. avdelingsleder Aktivitetsavd.
e-post: janne.gregersen@nkk.no

Publisert/ published: 07-01-2022