Om NDK

Norsk Dobermann Pincher klub ble stiftet i 1922, klubbens første formann het Kgl. kusk Ferdinand Strøm.
Norsk Dobermann klub som vi heter i dag, har som formål å ta vare på rasen ved bl.a avle frem det beste når det gjelder helse, mentalitet, eksteriør og bruks-egenskaper . Klubben har gjennom sine medlemmer og oppdrettere et godt grep om rasen.

Hovedstyret har i dag adresse i Lillestrøm, men er representert over hele landet. Vi har i dag en avdeling i Bergen, og treningsgrupper i Tromsø, Slagen, og nye grupper er under oppstart. Se egen side for treningsgruppene. 

Klubben har stor aktivitet med eksteriørutstillinger, IPO/RIK-prøver, bruks- hundarbeide og lydighetsprøver, ivaretatt av forskjellige komiteer.

Alle jobber vi sammen til det beste for rasen Dobermann.