Informasjon

Helse siden er ment som en informasjonskilde til de ulike helseplagene vi har på rasen vår. Se egne undersider.

NDK anbefaler å følge RAS kompendiet når vi bruker hunder i avl.

NDK gir økonmisk støtte til sine medlemmer i forbindelse med DCM hjertetest / Holter EKG. Vedr søknaden til NDK skal det fremlegges testresultat/kvittering fra dyrlegen samt navn på hund og eier av hunden.
NDK har to stk. Holter vester til utleie til sine medlemmer med dobermann, ved spørsmål kontakt klubben på email: dobermannklubben@gmail.com

NDK sponser etter test hos dyrlege:

Første gang, pr hund: 1000,-

Andre gang, pr hund: 500,-

NDK ønsker også at flest mulig av vår flotte rase skal bli mentaltestet, så ved MH/ funksjonsanalyse (mentaltester) får våre medlemmer refundert kr. 450,- når man sender inn testresultatene til styret, og resultatene ligger på dogweb.

01.01-21 startet NDK et prøveprosjekt som foreløpig går over 3 år. Styret har besluttet å følge ordningen inntil videre i 2024
Klubben sponser medlemmer med kr. 700,- når man røntger OG øyelyser sin hund etter denne dato. På denne måten håper vi å motivere flere til å sjekke hofter og øyne på sin dobermann.
Resultatene må komme på dogweb før man søker.


HD rapport NKK

NKK har avsluttet sitt HD undersøkelses program

DCM prosjekt

Her er link til et av DCM prosjektene som er foretatt - dette i Tyskland.

DDP

Dobermann Diversity Project.
Et tilbud rettet mot bedre helse.

AIAD DCM

Italienske AIAD har påbegynt eget DCM prosjekt.