FIGURANT/TESTLEDER-KURS

FIGURANT/TESTLEDER-KURS.

Norsk Dobermann Klub arrangerer i samarbeid med Hønefoss Hundeklubb figurant og testlederkurs for MH (mentalbeskrivelse) og K test (karaktertest) 23-25 april i Hønefoss.
For å kunne arrangere mentaltester må klubbene bruke godkjente figuranter/testledere. Å figurere på testene er veldig interessant og lærerikt.
Man ser forskjellige raser og reaksjoner, man blir flinkere å lese hund og det er sosialt og gøy 😍 Gratis for klubbens medlemmer mot at man figurerer på klubbens tester 2 dager.
Pris for ikkemedlemmer: Kr. 800,- Påmelding til Bente Line på: bentelin@broadpark.no
Om det er spørsmål er det bare å ta kontakt enten på mail, eller på tlf: 45 27 82 07.
Vi håper med dette at mange av dere ønsker å kurse dere, og at vi på denne måten får høyere kompetanse på mentaltester innad i klubben.

Styret NDKPublisert/ published: 24-03-2021