Kunngjøring Generalforsamling 2024


Sted:
 Best Western Plus Oslo Airport
Adresse: Ravinevegen 11, 2060 Gardermoen

Dato: Lørdag 27.04.24 kl :13:00

Dagsorden:
Godkjenning av innkalling.
Valg av Møteleder
Valg av 2 referenter
3 til tellekorps
2 til å underskrive protokoll.

Årsberetning 2023.
Styre
NDK Bergen.
Treningsgrupper (orientering) Regnskap for 2023
Budsjett for 2024/2025
Innkomne forslag/ saker: Benkeforslag godtas ikke

Valg:
Nestleder          - 2 år .
Styremedlem      - 2 år (Kasserer)
Styremedlem      - 1 år (Sekretær)
Styremedlem      - 2 år
Vara                      - 1 år
Vara                      -1 år

Valg komite: Leder  -1 år
Valgkomité medlem  -1 år
Vara  -1 år
Vara  -1 år

Revisor - 2 år

MERK: Forslag på saker og kandidater må være sendt innen 29 mars 2024

Forslag til saker sendes Styret på e-mail: dobermann@klubb.nkk.no

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen: ndkvalg24@gmail.com

Kandidater som foreslås må være forespurt og takket JA! Medlemmer/familiemedlemmer i NDK som har betalt kontingent for 2024, senest 29 mars og har fylt 15 år, er stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Spørsmål kan rettes til leder:

Line Amundsen
Tlf: 934 11 645
E-post: dobermann@klubb.nkk.no

Mvh
Styret i Norsk dobermann Klubb

Valgkomiteen

Valgkomiteen 2023/2024
Leder: Svein Nordtveit

Medlem: Yvonne D. Hjeltnes

Varamedlem:
Varamedlem:
Valg 2024/2025
Nestleder 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 1 år
Varamedlem 1 år 

Leder valgkomitee 1 år
Varamedlem valgkomitee 1 år
Varamedlem valgkomitee 1 år

--
På valg pga noen har trukket seg fra verv:
Styremedlem/sekretær 1 år
Medlem valgkomiteen 1 år

Valg 2025/2026
Leder 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 1 år
Varamedlem 1 år

Leder valgkomitee 1 år
Medlem valgkomitee 2 år
Medlem valgkomitee  2 år
Varamedlem valgkomitee 1 år
Varamedlem valgkomitee 1 år