Camp Dobermann 2012

Camp Dobermann 2012 ble en kjempe suksess, masse flotte tilbakemeldinger fra fornøyde deltagere og et sterkt ønske om at dette bør bli en årlig tradisjon. 
Campen denne gang inneholdt aktivitetene Spor, Lydighet og C-arbeid, det har kommet inn forslag med at neste Camp også kan inneholde utstillingskurs/trening og NBF spor/rundering , dette skal NDK se på om kan la seg gjøre til neste år, hovedmålet er jo og samle flest mulig av NDK sine medlemmer til dette arrangementet.
NDK vil takke Sandefjord Hundeklubb for at vi fikk låne deres fasiliteter, en stor takk går også til Østfold Hundetjenester  http://ostfoldhundetjenester.no.24nb2.srv.ip.no
for gavene de donerte til utlodning på Kamerataften hele 5 gaver sponset de med.
En stor takk til alle medlemmer som kom på Camp Dobermann og var med på og gjøre den så kjekk som den ble..
Og tusen takk til alle de frivillige som stilte opp , uten dere hadde det ikke blitt noen camp.
Her under er masse bilder fra campen, kos dere med de så lenge..
Mvh NDK