Kynologi kurs

 

NDK arrangerer kynologi kurs i 2017

For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!

 

Dato: 20-22 oktober

Sted: Letohallen, Dal

 

Foredragsholder: Per Harald Nymark, eksteriør- og jaktprøvedommer.

 

Påmelding: Sendes til Anniken Venner. Påmelding er bindende og anses mottatt når kursavgiften er betalt til vår konto. Merk betalingen med kynologikurs og ditt navn. 

Frist for påmelding: 1. oktober 2017

 

 

Kontakt: Anniken Venner

Mail: annivenn@gmail.com

Tlf: 45 86 68 12

 

Kursinnhold:

  • Bakgrunnen for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.
  • Anatomi og bevegelser.'
  • Genetikk (avlslære).
  • Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.
  • Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.

Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.

Kurset omhandler NKKs dommerkompendier nr. 1- 5 (med hovedvekt på 1, 3 og 5).

  • Nr. 1 – Hundedommeren - Bakgrunn og forutsetninger
  • Nr. 2 – Rasebeskrivelse og typeforståelse
  • Nr. 3 – Anatomi og bevegelser
  • Nr. 4 - Gode råd om kritikk skriving m.m.
  • Nr. 5 – Genetikk, pels og farger