Omplassering Dobermann

Her kan medlemmene legge inn Dobermann som trenger et nytt hjem.
Omplasserings opplysninger sendes til:  web-ansvarlig@dobermannklubben.no
Det er meget viktig at man gir tilbakemelding når hunden er omplassert, så listen kan bli rettet så raskt som mulig.