Her vil referat fra styremøter/komiteer/treningsgrupper legges ut.

 

2017

Referat januar -17

Referat desember -16

Referat oktober -16

Referat juni -16

Referat mai -16

Referat styremøte mars -16

Referat februar -16

Referat januar -16 

 

 

Alle referater fra oppstart til d.d. er lagret hos NDK Styret.