Studieplan

12. mai, 2017

Kjøpehund er lansert

http://kjopehund.no/raser/dobermann-article8166-815.html

Dobermann har egen side med informasjon ang kjøp av hund og om rasen vår.

11. mai, 2017

Ettersøk Videregående, studieplan nr 179

Til klubber og Forbund

Studieforbundet Natur og Miljø- http://www.naturogmiljo.no/ har nå godkjent studieplan for kurs Ettersøk Videregående i regi av NKKs medlemsklubber og Forbund.
Studieforbundet natur og miljø
www.naturogmiljo.no
Det grønne studieforbundet. 19 medlems­organisasjoner med felles interesse og engasjement for grønne verdier. Studieforbundet dekker hele landet og har sine ...


Studieplanen har fått studieplan nr. 179.

Arrangører av kurset Ettersøk Videregående, har nå mulighet til å søke om tilskudd til kurs gjennom Studieforbundet.
Se denne linken: http://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad
Søknad om tilskudd til kurs - Studieforbundet natur og miljø
www.naturogmiljo.no
Skal du lage og benytte en ny stuideplan, skriv "NY" og send denne inn for godkjenning (eget skjema).